LogoHomeAbout UsMediaProductionGalleryClientsPromotionCareersContact Us


บริษัท แอลอีดี แอดวานซ์ จำกัด


          บริษัท แอลอีดี แอดวานซ์ จำกัด ผู้ให้บริการสื่อโฆษณารูปแบบ DIGITAL LED BILLBOARD   


              สนามบินของการท่าอากาศยาน(AOT) 6 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, หาดใหญ่, เชียงใหม่, เชียงราย    
              สนามบินกรมการบินพลเรือน(DCA) 7 แห่ง คือ อุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น, กระบี่, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, พิษณุโลก   
              ถนนคนเดิน ซอยบางลาป่าตอง ภูเก็ต  

การเดินทางโดยสายการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 5 แสนเที่ยวบิน และผู้โดยสารมากกว่า 120 ล้านคนต่อปี เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยรูปแบบสื่อโฆษณา Digital LED Billboard ที่มีความโดดเด่น ทันสมัย และดึงดูดสายตา สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพกำลังซื้อสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           :  คุณดำรงค์ สันติภราภพ (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย)

           :  02-987-9944 ต่อ 2902

           :  095-964-4514 และ 086-326-4692


  Copyright 2005-2014 ledadvance All rights reserved.
view